Best Wizyta Położnej 2020.00.0.2 MOD APK Unlocked

Best Wizyta Położnej 2020.00.0.2 MOD APK Unlocked

App Information of Wizyta Położnej

App Name Wizyta Położnej
Package Name pl.kamsoft.wizytapoloznej
Version 2020.00.0.2
Rating
Size 12.5 MB
Requirement Android 4.4+
Updated 2020-02-14
Installs 100+
Developer

Tags: , , ,

Description of Wizyta Położnej

Wizyta Położnej — nowoczesne, mobilne narzędzie rozszerzające możliwości standardowych systemów wspomagających pracę pielęgniarek i opracowywanie elektronicznej dokumentacji medycznej.
Rozszerza obsługę wizyt pielęgniarki środowiskowej wprowadzając możliwość pracy w terenie, nawet w sytuacji braku dostępu do Internetu.
Do korzystania z aplikacji konieczne jest posiadanie konta lekarskiego w systemach placówkowych (KS-SOMED, SERUM albo KS-PPS, a także, po dostosowaniu, do każdego innego systemu) albo uruchomienie nowego konta w SERUM.

Do najważniejszych zalet należą:
możliwość pracy poza placówką medyczną (np. wizyty domowe, również offline)
· współpraca z aplikacją Wizyta Lekarska lub Wizyta Pielęgniarska
· pełna integracja z systemem OSOZ
· integracja rejestracją internetową
· integracja z aplikacją mobilną dla pacjentów, którzy mogą umawiać wizyty oraz monitorować leczenie
· wsparcie wyszukiwania leków w aptekach w całej Polsce
· prowadzenie pełnej dokumentacji medycznej w formie elektronicznej
· drukowanie recept
· drukowanie skierowań

Możliwość używania jednej aplikacji do pracy w wielu placówkach, przy zachowaniu pełnej poufności informacji.
Visit of the midwife – a modern, mobile tool extending the capabilities of standard systems supporting the work of nurses and the development of electronic medical records.
It extends the support of visits to an environmental nurse by introducing the opportunity to work in the field, even in the absence of access to the Internet.
To use the application it is necessary to have a medical account in the institution systems (KS-SOMED, ​​SERUM or KS-PPS, and also, after adaptation, to any other system) or to run a new account in the SERUM.

The most important advantages are:
the opportunity to work outside a medical facility (e.g., home visits, including offline)
· Cooperation with the Medical Visit or Nursing Visit application
· Full integration with the OSOZ system
· Integration with online registration
· Integration with a mobile application for patients who can arrange appointments and monitor treatment
· Support for drug search in pharmacies throughout Poland
· Keeping full medical documentation in electronic form
· Prescription printing
· Referral printing
 
The possibility of using one application to work in many institutions, while maintaining full confidentiality of information.
Dziękujemy za wybranie Wizyta Położnej! Zmieniamy aplikację właśnie dla Ciebie. Chcemy, aby stała się jeszcze wygodniejsza w obsłudze. Sprawdź wszystkie dodatki i ulepszenia !
– Nadeszła era e-Recepty. Teraz każda wystawiona e-Recepta na urządzeniu mobilnym trafi również do systemu w przychodni i będzie dostępna w historii pacjentów.
– Dużo czasu poświęcasz na wprowadzanie złożonych opisów, obserwacji, czy zaleceń? Wypełniaj formularze automatycznie wybierając gotowe dane z listy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *