Best Zuzubot – Enjoy learning Robotics 0.0.27 APK Full

Best Zuzubot – Enjoy learning Robotics 0.0.27 APK Full

App Information of Zuzubot - Enjoy learning Robotics

App Name Zuzubot - Enjoy learning Robotics
Package Name vn.aifablab.zuzubot
Version 0.0.27
Rating
Size 5.1 MB
Requirement Android 5.0+
Updated 2020-02-14
Installs 10+
Category Apps, Education
Developer

Tags: , , ,

Description of Zuzubot - Enjoy learning Robotics

Zuzubot là nền tảng học lập trình dành cho học sinh các cấp, kết hợp với một bộ robo kit giúp việc lập trình được dễ dàng và trực quan hơn.
Zuzubot bao gồm một app lập trình kéo thả trên điện thoại hoặc máy tính bảng android và một bộ robo kit đi kèm sách hướng dẫn. Bộ kit có thể lắp ráp, sáng tạo thành nhiều mô hình từ đơn giản đến phức tạp, ví dụ:

– Mô hình robot hình người
– Mô hình tay kẹp điều khiển
– Mô hình hình xe tăng
– Mô hình động vật (chó, nhện …)

Trên app Zuzubot các học viên có thể học lập trình chỉ bằng việc kéo thả các khối block chức năng rất đơn giản, điều này hữu dụng cho học viên làm quen với việc lập trình và tư duy trên những chức năng sau:

– Lập trình điều khiển các động cơ cho Zuzu
– Lập trình nhận dạng giọng nói, giao tiếp trực tiếp bằng ngôn ngữ tiếng anh với Zuzubot giúp rèn luyện tiếng Anh
– Lập trình điều khiển theo tay cầm PS4
– Lập trình sử dụng các khối block toán học, logic, giúp rèn luyện tư duy thông minh
– Có thể lập trình trên app hoặc website (https://aifablab.vn/zuzuspace)

Một số mẫu lập trình được thiết kế sẵn giúp việc tiếp cận với lập trình dễ giàng hơn khi mới bắt đầu.
Sản phẩm được phát triển bởi AI FabLab.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Website: https://aifablab.vn
Email: aifablab.vn@gmail.com
FB: https://fb.com/aifablab/
Tel: +84915014714 hoặc +84979728986
Hoặc đến trực tiếp phòng lab tại địa chỉ: 04 Hoàng Sĩ Khải, Sơn Trà, Đà Nẵng
Zuzubot is a programming learning platform for students of all levels, combined with a robo kit to make programming easier and more intuitive.
Zuzubot includes a drag and drop programming app on your Android phone or tablet and a robo kit that comes with an instruction manual. The kit can assemble, create many models from simple to complex, for example:

– Humanoid robot model
– Hand grip control model
– Model of tanks
– Animal model (dog, spider …)

On the Zuzubot app, students can learn programming by simply dragging and dropping function blocks very simply, this is useful for students to be familiar with programming and thinking on the following functions:

– Programmable motor control for Zuzu
– Programming voice recognition, communicating directly in English language with Zuzubot to help practice English
– Programming console by PS4 controller
– Programming using mathematical and logical blocks, helping to train smart thinking
– Can be programmed on the app or website (https://aifablab.vn/zuzuspace)

Some pre-designed programming templates make it easier to get started with programming.
Product developed by AI FabLab.

For further information please contact:

Website: https://aifablab.vn
Email: aifablab.vn@gmail.com
FB: https://fb.com/aifablab/
Tel: +84915014714 or +84979728986
Or go directly to the lab at: 04 Hoang Si Khai, Son Tra, Da Nang
Tăng tốc độ thực thi chương trình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *