Download Afval Terneuzen 3.3.0 APK Premium

Download Afval Terneuzen 3.3.0 APK Premium

App Information of Afval Terneuzen

App Name Afval Terneuzen
Package Name nl.deafvalapp.terneuzen
Version 3.3.0
Rating ( 56 )
Size 3.6 MB
Requirement Android 4.4+
Updated 2020-02-12
Installs 5,000+
Category Apps, Productivity
Developer

Tags: , , ,

Description of Afval Terneuzen

Welkom bij de app Afval Terneuzen
Met deze app van de gemeente Terneuzen vergeet u nooit meer uw container op tijd buiten te zetten! U krijgt namelijk een melding als wij uw container komen legen. Als er een wijziging is in de inzameldag, dan ontvangt u hierover ook bericht. De app is bedoeld voor iedereen die in de gemeente Terneuzen woont en beschikt over een smartphone of tablet. De gemeente Terneuzen stelt de app ‘Afval Terneuzen’ gratis beschikbaar in de Play Store en de App Store.

In de app vindt u verder nog informatie over de verschillende afvalsoorten, inzamellocaties en nuttige adressen.

Afvalkalender: persoonlijk en actueel
De app bevat een uitgebreide, digitale kalender waarin de ophaaldagen van uw afval staan aangegeven. Dit geldt voor alle afvalstromen, dus voor restafval, gft en papier. U kunt deze ophaalmomenten ook importeren in uw eigen agenda en instellen dat u tijdig een herinnering ontvangt.

Afvalsoorten
Er zijn verschillende afvalsoorten. Voor het milieu is het belangrijk om afval goed te scheiden. Twijfelt u over waar het afval thuishoort? Uw vragen worden hier beantwoord.

Inzamellocaties
Wilt u weten waar u plastic kunt inleveren? Of weet u niet precies waar er in uw buurt glascontainers staan? Kijk dan bij inzamellocaties. Compleet met overzichtelijke plattegrond!

Nuttige adressen
Wilt u weten waar u terecht kunt met vragen? Wilt u contact met het team Stadservice van de gemeente Terneuzen? Of bent u benieuwd wanneer de Milieustraat is geopend? U leest er hier meer over.
Welcome to the app Waste Terneuzen
With this app from the municipality of Terneuzen you will never forget to put your container on time outside! You will receive an alert if we find your container emptying. If there is a change in the inzameldag, you will also receive this message. The app is designed for anyone who lives in the municipality of Terneuzen features a smartphone or tablet. Terneuzen, the app ‘Waste Terneuzen’ available for free in the Play Store and the App Store.

In the app you will find further information about the different types of waste, collection sites and useful addresses.

Waste Calendar: personal and topical
The app includes a comprehensive digital calendar where your waste collection days are indicated. This applies to all waste streams, so for general waste, organic waste and paper. You can pick these moments also import your own agenda and set that you will receive a timely reminder.

Waste Types
There are several different types of waste. For the environment, it is important to separate waste properly. If you are unsure about where it belongs waste? Your questions will be answered here.

Collection Locations
Want to know where you can drop off plastic? Or do not know exactly where in your neighborhood glass containers? Look at collection sites. Complete with clear map!

Useful addresses
Want to know where you can ask questions? Would you like to contact the team City Service Terneuzen? Or are you wondering when the Recycling is open? You can read more about here.
– bugfix kalender export

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *