Download Full Tarix. Qadimgi dunyo 6-sinf 1.0.0 MOD APK Full Unlimited

Download Full Tarix. Qadimgi dunyo 6-sinf 1.0.0 MOD APK Full Unlimited

App Information of Tarix. Qadimgi dunyo 6-sinf

Description of Tarix. Qadimgi dunyo 6-sinf

«Yangiyo‘l Poligraf Servis» Toshkent – 2017. Tarix. Qadimgi dunyo 6-sinf: umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik / A. Sagdullayev, V. Kostetskiy. – Tuzatilgan va to‘ldirilgan beshinchi nashr. – Toshkent.: «Yangiyo‘l poligraf servis», 2017. ­ 192 b.
Darslik materiallari umumiy o‘rta ta’lim maktablarining tarix fani bo‘yicha standartllashtirilgan o‘quv dasturlari asosida qayta ishlangan. Davlat ta’lim standartiga muvofiq. Darslik O‘zbekiston va xorijiy mamlakatlar tarix o‘qituvchilarining ish tajribalari asosida yaratilgan. SamISI qoshidagi 1­akad. litsey rahbariyatiga alohida minnatdorchilik bildiramiz.
«Yangiyo’l Poligraf Servis» Toshkent – 2017. Tarix. Qadimgi dunyo 6-sinf: umumiy o’rta ta’lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik / A. Sagdullayev, V. Kostetskiy. – Tuzatilgan va to’ldirilgan beshinchi nashr. – Toshkent .: «Yangiyo’l poligraf servis», 2017. 192 b.
Darslik materiallari umumiy o’rta ta’lim maktablarining tarix fani bo’yicha standartllashtirilgan o’quv dasturlari asosida qayta ishlangan. Davlat ta’lim standartiga muvofiq. Darslik O’zbekiston va xorijiy mamlakatlar tarix o’qituvchilarining ish tajribalari asosida yaratilgan. SamISI qoshidagi 1akad. litsey rahbariyatiga alohida minnatdorchilik bildiramiz.
История 6 класса. : ru-RU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *