Download Jiki Anglická slovíčka 1.219f MOD APK Unlocked

Download Jiki Anglická slovíčka 1.219f MOD APK Unlocked

App Information of Jiki Anglická slovíčka

App Name Jiki Anglická slovíčka
Package Name engczfreevocabulary.app
Version 1.219f
Rating ( 559 )
Size 19.7 MB
Requirement Android 4.0.3+
Updated 2020-02-14
Installs 10,000+
Category Apps, Education

Tags: , , ,

Description of Jiki Anglická slovíčka

– anglicko-český slovník
– učení angličtiny (anglických slovíček)
– více než 80.000 hesel ve slovníku
– ozvučení pomocí externí aplikace “Převod textu na řeč”
– britská i americká výslovnost
– efektivní učení slovíček podle křivky zapomínání
– možnost vytváření vlastních lekcí
– možnost aktivovat slovíčka k učení dle výběru uživatele
– možnost doplňovat a upravovat slovník včetně importu vlastních slovíček z csv souboru

* Požadovaná OPRÁVNĚNÍ *
– úložiště – čtení a zápis z/do úložiště – aplikace používá pro export a import z a do aplikace
– oprávnění ke čtení stavu telefonu – aplikace používá k pozastavení poslechu při příchozím hovoru. U Android 6.0 a vyšším funguje i bez odsouhlasení tohoto oprávnění (neboť jen anonymně zjišťuje, že někdo volá). U Android do 5.x není možní bez odsouhlasení oprávnění aplikaci nainstalovat.
– English-Czech dictionary
– learning English (English vocabulary)
– More than 80,000 passwords in the dictionary
– Sound with external application “Text-to-speech”
– British and American pronunciation
– Effective learning of vocabulary according to the forgetting curve
– the ability to create your own lessons
– the ability to activate vocabulary for learning by user’s choice
– The ability to add and edit a dictionary including importing custom vocabulary from an .csv file

* Required AUTHORIZATIONS *
– storage – read / write from / to storage – application uses to export and import from and into the application
– Read status of the phone – the app is used to pause listening on an incoming call. For Android 6.0 and above, it works without this permission (because it only detects anonymously that someone is calling). For Android up to 5.x, it is not possible to install the application without permission.
APLIKACE NA UČENÍ ANGLICKÝCH SLOVÍČEK 🙂
VELKÝ ANGLICKO – ČESKÝ SLOVNÍK S OFFLINE I ONLINE VYHLEDÁVÁNÍM 🙂
MOŽNOST SESTAVOVÁNÍ VLASTNÍCH LEKCÍ I IMPORTU VLASTNÍCH SLOVÍČEK DO SLOVNÍKU 🙂
POSLECH LEKCÍ 🙂

nové: poslech na pozadí při zamknutém telefonu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *