Download Záchranka 4.6.0 MOD APK Premium

Download Záchranka 4.6.0 MOD APK Premium

App Information of Záchranka

App Name Záchranka
Package Name com.medicalit.zachranka
Version 4.6.0
Rating ( 8653 )
Size 33.4 MB
Requirement Android 5.0+
Updated 2020-01-24
Installs 500,000+
Category Apps, Medical

Tags: , , ,

Description of Záchranka

Zachraňte život!!! Mobilní aplikací ZÁCHRANKA v případě nouze jednoduchým způsobem kontaktujete Zdravotnickou záchrannou službu a Horskou službu. Zároveň záchranářům odešlete Vaši přesnou polohu a další užitečné informace, které slouží pro Vaši záchranu.

ALARM
Pomoc na správném místě.
Při záchraně života jde o minuty. Pro rychlý příjezd záchranné služby, nebo přílet vrtulníku je důležitá přesná znalost místa zásahu. Jednoduchým přidržením nouzového tlačítka kontaktujete linku 155. Současně záchranářům odešlete Vaši přesnou polohu. Pomoc je na cestě…

LOKÁTOR
Zjistěte, kde se nacházíte a co je kolem Vás.
S funkcí “Lokátor” jednoduše zjistíte svoji přesnou GPS polohu a najdete nejbližší automatizovaný externí defibrilátor /AED/, lékařskou, zubní, či lékárenskou pohotovost. Aplikace přehledně zobrazuje body zájmu s možností rychlé navigace na dané místo.

PRVNÍ POMOC
Nejste na to sami.
Rychlé poskytnutí první pomoci před příjezdem záchranné služby výrazně zvyšuje šanci postiženého na přežití. S mobilní aplikací ZÁCHRANKA v tom nikdy nejste sami. Interaktivní návod Vás provede nejdůležitějšími kroky jednoduchou a intuitivní formou.

===============================================

Save a Life! The Záchranka mobile app is an easy way to contact the Emergency Medical Services when you need them most. It sends your exact location and other practical information used for your rescue.

ALARM
Help in the right location.
Saving lives is all about time. A swift ambulance or helicopter arrival depends on knowing your precise location. Pressing the emergency red cross button puts you in contact with the 155 emergency line. At the same time, an sms is sent with your exact location. Help is on the way…

LOCATOR
Know where you are and what’s around you.
The Locator function shows your exact GPS location and the nearest automated defibrillator, ER, dental clinic, or pharmacy. The app clearly displays points of interest with the option to quickly navigate to that location.

FIRST AID
First Aid help when you need it most.
Giving first aid before the emergency services arrive greatly increases a person’s chances of survival. The Záchranka mobile app gives you help and support with its interactive guide, which takes you through the most important steps in a simple and intuitive way.
Save a life !!! Mobile applications ambulance in case of emergency, simply contact the Emergency Medical Service and the Mountain Rescue Service. While rescuers send your exact location and other helpful information that is used for your rescue.

ALARM
Help in the right place.
When it comes to life-saving minutes. For quick arrival of emergency services, or the arrival of a helicopter is important exact knowledge of the place of action. By simply holding down the emergency button to contact 155. Simultaneously, rescuers send your exact location. Help is on the way …

LOCATOR
Find out where you are and what’s around you.
With the “Locator” simply find your exact GPS location and find the nearest automated external defibrillator / AED /, medical, dental, pharmacy or emergency. The application clearly shows points of interest with fast navigation to that location.

FIRST AID
You’re not alone.
Fast first aid before the arrival of emergency services greatly increases the chance of survival for the victim. With mobile applications in the ambulance that you are never alone. Interactive guide you through the most important steps a simple and intuitive way.

===============================================

Save a Life! Paramedics The mobile app is an easy way to contact the Emergency Medical Services When You Need Them bridge. It sends your exact location and other practical information for Used your rescue.

ALARM
Help in the right location.
Saving lives is all about time. A swift ambulance or helicopter arrival depends on Precise Knowing your location. Pressing the emergency red cross button puts you in contact with the 155 emergency line. At the same time, an SMS is sent with your exact location. Help is on the way …

LOCATOR
Know Where You Are and what’s around you.
The Locator function GPS shows your exact location and the Nearest automated defibrillator, ER, dental clinic, or pharmacy. The app Clearly displays points of interest with the option that it Quickly navigate That location.

FIRST AID
First Aid Help When you need it most.
Giving First Aid before the emergency services arrive greatly increases a person’s chances of survival. The ambulance Mobile App Gives you help and support With its interactive guide, Which Takes you through the Most Important Steps in a simple and intuitive way.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *