Get Học bằng lái xe máy 1.1.5 APK Unlimited

Get Học bằng lái xe máy 1.1.5 APK Unlimited

App Information of Học bằng lái xe máy

App Name Học bằng lái xe máy
Package Name com.vietdevpro.onthigiaypheplaixe.xemay
Version 1.1.5
Rating ( 7588 )
Size 24.1 MB
Requirement Android 4.1+
Updated 2020-02-14
Installs 100,000+
Category Apps, Education
Developer

Tags: , , ,

Description of Học bằng lái xe máy

Giúp bạn học và thi lấy bằng lái xe máy, moto hạng A1,A2 một cách dễ dàng nhanh chóng

Đây là ứng dụng giúp bạn học lý thuyết để chuẩn bị cho kỳ thi sát hạch lý thuyết bằng lái xe máy A1,A2 chỉ trong 3 ngày. Vui lòng thực hiện các bước theo hướng dẫn trong ứng dụng để tiết kiệm thời gian cũng như ghi nhớ đáp án trả lời các câu hỏi thi lý thuyết lái xe đạt kết quả thi tốt nhất và rút ngắn nhất thời gian ôn luyện một cách nhanh chóng nhất!

Tính năng chính

• Đầy đủ 150 câu hỏi dùng cho sát hạch giấy phép lái xe máy hạng A1 và 365 câu hỏi lý thuyết dùng cho giấy phép lái xe máy hạng A2
• Câu hỏi được chia theo từng nhóm rõ ràng (khái niệm và quy tắc, hệ thống biển báo, sa hình, văn hóa lái xe máy)
• Học và kiểm tra kết quả tức thì, giải thích kết quả chi tiết và mẹo làm bài cho từng câu hỏi, mẹo ghi nhớ đáp án từng câu hỏi
• Xem lại những câu hỏi đã trả lời sai để dễ dàng rút kinh nghiệm
• Thi sát với thực tế, kiếm tra kết quả đậu hoặc rớt nhanh với bộ đề chính xác
• Danh sách các câu hỏi đã làm sai giúp nhanh chóng ôn lại phần lý thuyết.
• Danh sách các mẹo trả lời các câu hỏi lý thuyết giúp bạn tham khảo nếu muốn học nhanh và nhớ nhanh (không khuyến khích).

Mẹo thi
• Có mẹo thi rõ ràng cả 2 phần lý thuyết và thực hành, mẹo ghi nhớ các câu hỏi và mẹo lái xe thi sa hình đạt kết quả cao

Tra cứu luật giao thông đường bộ, mức phạt nhanh chóng
• Phân loại biển báo, luật giao thông rõ ràng
• Giúp bạn bổ sung kiến thức về luật giao thông đường bộ Việt Nam
• Danh sách toàn bộ biển báo xuất hiện trong bộ câu hỏi giúp bạn tham khảo nhanh các biển báo trong trường hợp cần thiết.
Help you learn and implement licensing motorcycle, moto classes A1, A2 an easy way to quickly

This is the app that helps you learn the theory to prepare for exams by driving theory machine A1, A2 in just 3 days. Please follow the steps as instructed in the application to save time as well as memorize answers and questions theoretical driving results best test and draw the shortest time refresher quickly most fast!

Main Features

• Full 150 questions for the driving license testing machine 365 A1 and theoretical questions for the driving license class machine A2
• Questions are clearly divided in groups (concepts and rules, signage systems, sa formation, culture driving machine)
• Learn and test results immediately, explain the results in detail and homework tips for each question, tips memo answers each question
• Review the questions answered wrong to easily learn from experience
• realistically test and examination results fell rapidly with the beans or the exact topic
• List the questions did wrong to quickly review the theory.
• The list of tips on answering questions theoretically help you if you want to learn quick reference and fast memory (not recommended).

Tip Exam
• There are clear performance, the second tip of theory and practice, tips memorize the questions and tips to drive performance, achieve high results sa picture

Lookup road traffic law, the penalty quickly
• Classification of warning signs, traffic rules clear
• Helps you additional knowledge about road traffic law Vietnam
• List all the signs appearing in the questions help you quick reference signs in case of necessity.

– Cập nhật lại toàn bộ ảnh sa hình, biển báo rõ nét
– Cập nhật bảng giá xe máy mới nhất
– Cập nhật tính năng nâng cấp phiên bản Pro và xóa quảng cáo
– Cập nhật chính sách và điều khoản sử dụng ứng dụng
– Cập nhật tránh các câu hỏi trùng lập, sửa một số lỗi
– Sửa 1 số lỗi crash trên android 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *