App Information of ONLY4

App Name ONLY4
Package Name cz.app_vision.only4.app
Version 1.7
Rating ( 12 )
Size 2.0 MB
Requirement Android 4.1+
Updated 2020-02-14
Installs 500+
Category Apps, Education

Tags: , , ,

Description of ONLY4

Aplikace Jazykové školy ONLY4 je jedinečná možnost učit se anglicky rychle a efektivně.

PRO KOHO? Pro Vás, kteří chcete mluvit anglicky rychle, bez přemýšlení a bez gramatických chyb.

JAK FUNGUJÍ? Rychle a správně zvládnuté drily vytvoří ve vašem podvědomí pevné vzorce, jejichž aplikací budete moci tvořit vlastní věty automaticky bez delšího přemýšlení, což bude mít výrazný vliv na zrychlení vašich komunikačních schopností. Drily jsou často také jedinou možností, jak efektivně a trvale odstranit zažité nesprávné návyky.

JAK DRILY EFEKTIVNĚ POUŽÍVAT?

1. Celý dril procvičujte 1 x denně, dokud ho nestihnete správně přeložit a použít v čase kratším než 2 minuty.
2. Pokračujte 3 x týdně. Snažte se co nejpřesněji napodobit výslovnost a intonaci rodilé mluvčí.
3. Po naprostém zautomatizování osvěžujte zažité vzorce ve svém podvědomí alespoň 1 x týdně.
Application Language Schools ONLY4 is a unique opportunity to learn English quickly and effectively.

FOR WHOM? For those of you who want to speak English quickly, without thinking and without grammatical errors.

HOW THEY WORK? Quickly and correctly managed drills created in your subconscious fixed formula, the application will be able to create their own sentences longer automatically without thinking, which will have a significant impact on the acceleration of your communication skills. Drills are often the only way to effectively and permanently remove ingrained habits incorrect.

HOW TO EFFECTIVELY USE drill?

The entire first practice the drill 1 x daily until you miss him correctly translate and use in less than 2 minutes.
Continue second 3 times a week. Try to mimic as closely as possible the pronunciation and intonation of native speakers.
After the third complete automation of osvěžujte ingrained in your subconscious patterns of at least 1 x per week.
Aktualizace cen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *