Get Rugăciuni Creştine Ortodoxe 1.7 APK MOD Unlimited

Get Rugăciuni Creştine Ortodoxe 1.7 APK MOD Unlimited

App Information of Rugăciuni Creştine Ortodoxe

App Name Rugăciuni Creştine Ortodoxe
Package Name com.mobileromania.rugaciuni
Version 1.7
Rating ( 958 )
Size 4.6 MB
Requirement Android 4.1+
Updated 2020-03-13
Installs 50,000+
Developer

Tags: , , ,

Description of Rugăciuni Creştine Ortodoxe

Nou! Am adăugat posturi Radio Creştin Ortodoxe să puteţi asculta învăţături Biblice şi Slujbe în timp ce citiţi rugăciunile sau când aplicaţia este în fundal;

Am creat acestă aplicaţie pentru a pune la dispoziţia creştinului ortodox o colecţie de rugăciuni ce trebuiesc ştiute şi avute la îndemână la vreme de necaz şi bucurie în casa oricărui român!

Ea cuprinde rugăciuni creştine româneşti că de exemplu:
-Tatăl Nostru
-Crezul
-Psalmul 50
-Rugăciuni la diferite trebuinţe
-Rugăciuni pentru zilele saptămânii
-Rugăciuni pentru Sfinţii Ierarhi din calendar
şi altele.

Chiar dacă nu ai timp să te duci la Biserică la Sfânta Slujbă sau la Mânăstire, aceasta aplicaţie îţi vine în ajutor să poţi să fi mai aproape de Dumnezeu, de Maica Domnului şi de Iisus Hristos.
Nu este o ruşine că în secolol tehnologiei să avem speranţă şi să fim alături de Dumnezeu şi cu telefonul sau tableta în mână dacă tot o purtăm cu noi mereu. Să ne rugăm pentru sufletul nostru, pentru aproapele nostru, pentru o lume mai bună şi o Românie mai prosperă.

Aratăţi credinţa în Sf. Cruce şi în Sfânta Treime, fi un creştin adevărat, fie că este post, fie că este Sărbătoare, vino mai aproape de Mântuitor şi ascultă învăţăturile sale de religie, pocăinţa, Biblie şi iertare.
Aplicaţia este gratuită şi conţine rugăciuni creştin ortodoxe româneşti ce pot fi citite şi fără conexiune la internet deoarece sunt stocate în aplicaţie.

Recomandă această aplicaţie şi altcuiva sau revino în Magazin Play pentru ai acorda un rating pentru ca şi alţi creştini să afle de ea! Aleluia!
Dacă doriţi să îmi semnalaţi greşeli de ortografie sau de formulare, să îmi sugeraţi ce alte rugăciuni să mai pun la viitoarele actualizari sau ce alte aplicaţii să mai fac vă rog să folosiţi formularul de e-mail din meniul principal.

Echipa Mobile RoMania vă mulţumeşte că folosiţi această aplicaţie şi vă urează o zi binecuvântata! Amin!
New! I have added Orthodox Christian Radio stations so you can listen to Bible teachings and services while you read the prayers or when the application is in the background;

I have created this application to make available to the Orthodox Christian a collection of prayers that should be known and had at hand in times of trouble and joy in the home of any Romanian!

        It includes Romanian Christian prayers that for example:
– Our Father
-Think
– Psalm 50
– Prayers to different needs
– Prayers for the days of the week
– Prayers for Holy Hierarchs from the calendar
and other.

        Even if you do not have time to go to the Church at the Holy Service or the Monastery, this application helps you to be closer to God, the Mother of God and Jesus Christ.
        It is not a shame that in the century of technology we have hope and be with God and with the phone or tablet in hand if we carry it with us always. Let us pray for our soul, for our neighbor, for a better world and a more prosperous Romania.

        Show faith in the Holy Cross and in the Holy Trinity, be a true Christian, whether fasting or celebrating, come closer to the Savior and listen to his teachings of religion, repentance, Bible and forgiveness.
        The application is free and contains Romanian Orthodox Christian prayers that can be read and without internet connection because they are stored in the application.

        Recommend this app to someone else or come back to the Play Store to rate it for other Christians to find out! Hallelujah!
        If you would like to report spelling or formulation errors, suggest what other prayers to put in future updates or what other applications to do please use the email form in the main menu.
     
        Mobile RoMania team thank you for using this application and wish you a blessed day! Amen!
Versiunea 1.7:
– adăugare posturi Radio Creştin Ortodoxe să puteţi asculta învăţături Biblice şi Slujbe în timp ce citiţi sau când aplicaţia este în fundal;
– optimizare aplicaţie;
– pentru funcţia de share->selectaţi textul şi apoi ar trebui să apară sus butonul de share prin ce doriţi dvs;
– optimizare Android 10.

More from

Download Full Manele Gratis 2019 1.8 APK MOD Unlimited Money

Manele Gratis 2019 1.8

Version 1.8

Developer Mobile_Ro_Mania

Uploaded January 23, 2019 20:51

Filesize 6.4 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *